»K'teri če romar biti
Svetega Jakoba,
More tak klobuk imeti,
Lepo po romarsko,
Ko ga je sveti Jakob nosil,
Ko je v Galicijo šel..«

Ljudska pesem, Kaj mora
imeti romar sv. Jakoba komposteljskega

»Tudi slovenska dežela
Tebe pozna Kompostela;
Priča popotnik naj ta,
Ki je na Kranjskem doma.«

Koledar družbe sv. Mohorja 1909,
Kompostela, spisal Jož. Lavtižar

DRUŠTVO PRIJATELJEV POTI SVETEGA JAKOBA V SLOVENIJI

Kako se je začelo?
Družinski sprehodi, majski izleti, romanje v Sveto deželo, praznovanje ljubljanskega zavetnika svetega Jurija je stkalo prijateljstvo. Pri planinski maši na Kredarici se je po prijaznem povabilu dovškega župnika g. Franca Urbanije:« pa še prijatelje povabite«, rodila misel, da bi v avgustu skupaj romali k Mariji Snežni pod Triglav. Da se ne bi zgovarjali na kondicijo smo vsak mesec romali k svetnicam in svetnikom, v gore na njihov godovni dan. V januarju k sv. Neži na Kum, v februarju k sv. Valentinu na Limbarsko goro, na Krim in k sv. Jeri pod Krimom, na Oljsko goro… . V avgustu se je 16 močvirskih tulipanov (poimenovali smo se po zaščiteni roži Ljubljanskega barja, kjer sta doma duši prijateljevanja Marjeta in Metodij Rigler), povzpelo k maši na Kredarico in še na Triglav, trije prvič.

Vmes je Marjeto prevzela tretja božja pot v srednjem veku, romanje k svetemu Jakobu Komposteljskemu v Španiji. Leta 1999, ko je bilo sveto Jakobovo leto sta se Marjeta in Metodij podala po poti, po kateri so stopali tudi naši predniki »daljno lepo Galicijo, notri k svetemu Jakobu«, kot poje slovenska ljudska pesem

Sveti Jakob, zavetnik romarjev in popotnikov, je postal njun zavetnik. Napisala in izdala sta knjigo z naslovom »Blagor vama, uboga reveža«, v kateri sta opisala doživetja na enaintridesetdnevnem peš romanju v Kompostelo, v želji, da bi vzpodbudila romanja v Kompostelo.
Po izdaji knjige sta s prijatelji ustanovila Društvo prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji. Prve pristopne izjave so bile podpisane na vrhu naše domovine, na Triglavu.

Društvo je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi:
- oživljanja tradicije srednjeveških slovenskih romanj v Kompostelo in
- romarskih poti k sv. Jakobu v Sloveniji in v tujini
- oživljanja ostalih romarskih poti v Sloveniji in tujini.